Księgowość - poznaj nasza ofertę rachunkowości. Zapraszamy do kontaktu.

Firma Księgowość Polecane 24 zajmuje się prowadzeniem rachunkowości firmom na terenie Polski.

Księgowość

Czym więc właściwie zajmuje się księgowy na co dzień? Tutaj omówimy role i obowiązki, ważne umiejętności i perspektywy kariery księgowych, a także aktualne trendy wpływające na tę dziedzinę.

Kim jest księgowy?

Księgowy jest profesjonalistą, który jest odpowiedzialny za utrzymanie i interpretacji zapisów finansowych. Większość księgowych jest odpowiedzialna za szeroki zakres zadań związanych z finansami, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla większych firm i zatrudniających ich organizacji.

Kilka innych terminów jest często omawianych w połączeniu ze zwrotem „księgowy”, co może prowadzić do nieporozumień co do tego, na czym właściwie polega ta kariera. Na przykład „księgowy” i „księgowy” to wyrażenia, które są czasami używane zamiennie, ale istnieje kilka kluczowych różnic między tymi stanowiskami. 

Zazwyczaj księgowi mają co najmniej stopień naukowy i skupiają się na rejestrowaniu transakcji finansowych. Z drugiej strony księgowi zazwyczaj mają co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i mają za zadanie interpretować informacje finansowe, a nie tylko je gromadzić. 

Krótko mówiąc, księgowi mogą być księgowymi, ale nie wszyscy księgowi są księgowymi - https://znany-ksiegowy.pl/

Ponadto certyfikowany księgowy (CPA) to księgowy, który zdał egzamin CPA i spełnił państwowe wymagania licencyjne. Tak więc wszyscy CPA to księgowi, ale nie wszyscy księgowi to CPA.

Rachunkowość to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych stanowisk i ról w organizacjach. Istnieją trzy główne typy księgowych - księgowi publiczni, księgowi zarządzający i księgowi rządowi - z których wszyscy koncentrują się na różnych aspektach zawodu. Ściśle spokrewnieni są również audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni.

Role i obowiązki

Chociaż codzienne obowiązki księgowego różnią się w zależności od stanowiska i organizacji, niektóre z najczęstszych zadań i obowiązków księgowych obejmują:

Zapewnienie prawidłowości dokumentów finansowych, a także ich zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami

Sporządzanie i utrzymywanie ważnych raportów finansowych 

Sporządzanie deklaracji podatkowych i dbanie o terminowe i prawidłowe opłacanie podatków

Ocenianie operacji finansowych w celu rekomendowania najlepszych praktyk, identyfikowania problemów i opracowywania strategii rozwiązań oraz pomagania organizacjom w efektywnym funkcjonowaniu 

Oferowanie wskazówek dotyczących redukcji kosztów, zwiększania przychodów i maksymalizacji zysków

Przeprowadzanie prognoz i ocen analiz ryzyka - https://znany-ksiegowy.pl/slaskie/biuro-rachunkowe-czestochowa

Ponadto księgowi mają prawny obowiązek postępować uczciwie i unikać zaniedbań w swoich praktykach. W związku z tym są również odpowiedzialni za zapewnienie, że dokumentacja finansowa swoich klientów jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

Ważne umiejętności

Istnieje kilka umiejętności, których wszyscy księgowi potrzebują, aby odnieść sukces na swoich stanowiskach. Niektóre z najważniejszych umiejętności księgowych to:

Dbałość o szczegóły : księgowi muszą zwracać szczególną uwagę na szczegóły, aby informacje były dokładne i uporządkowane. Przy ilości danych finansowych, które należy przeanalizować, łatwo popełnić błędy; Jednak proste błędy mogą przełożyć się na znacznie większe problemy, jeśli nie zostaną wykryte. 

Wnikliwość biznesowa : aby być skutecznym w tej roli, księgowy musi rozumieć podstawowe funkcje przedsiębiorstwa, aby dokładnie analizować i interpretować dane finansowe. Solidne podstawy biznesowe zapewniają kontekst dla informacji finansowych, z którymi księgowi pracują na co dzień. 

Znajomość obsługi komputera : Specjaliści w tej dziedzinie muszą być w stanie korzystać z zaawansowanego oprogramowania księgowego i innych narzędzi komputerowych, aby pracować efektywnie. 

Umiejętności analityczne : Zbieranie i analizowanie danych finansowych to duża część rachunkowości i ważny aspekt identyfikowania wzorców i potencjalnych problemów. W rzeczywistości zastosowanie analityki danych w dziedzinie rachunkowości to wyłaniający się trend w branży, który prawdopodobnie będzie miał coraz większy wpływ w przyszłości. 

Umiejętności komunikacyjne : Księgowi muszą umieć uważnie słuchać, aby dokładnie zebrać fakty i liczby od klientów, menedżerów lub innych interesariuszy. Muszą także być w stanie jasno przedstawić wyniki swojej pracy i przedstawić swoje ustalenia w pisemnych raportach. 

Umiejętności matematyczne : powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że aby być księgowym, musisz być dobry z matematyki. Prawdą jest, że umiejętności matematyczne są ważne, aby analizować, porównywać i interpretować dane i liczby; jednak, aby zostać księgowym, zazwyczaj nie są potrzebne złożone umiejętności matematyczne. 

Perspektywy kariery

Księgowość to pożądana kariera, z imponującymi wynagrodzeniami i wzrostem zatrudnienia. 

Z danych Biura Statystyki Pracy (BLS) wynika, że zatrudnienie księgowych i audytorów będzie rosło szybciej niż średnia dla wszystkich zawodów, w tempie około 10 procent od 2016 do 2026 roku. 

Zgodnie z Przewodnikiem po wynagrodzeniach w zakresie rachunkowości i finansów w 2019 r. Opracowanym przez Roberta Halfa, księgowi z jednym do trzech lat doświadczenia mogą zarabiać od 51,500 do 96,500 USD rocznie. Osoby z pięcioletnim lub dłuższym doświadczeniem mogą zarobić nawet 129 250 dolarów rocznie. 

Lokalizacja odgrywa również ważną rolę w określaniu potencjału zarobkowego księgowego. Czynniki takie jak koszty utrzymania i niedobór talentów wpływają na wynagrodzenie, jakiego można się spodziewać w danym mieście lub regionie. Na przykład dane Roberta Halfa pokazują, że osoby ze wszystkich branż i zawodów mieszkające na obszarach takich jak Boston, Nowy Jork i San Francisco zarabiają odpowiednio średnio 34%, 40,5% i 41% więcej niż średnia krajowa. 

Większość pracodawców wymaga, aby kandydaci posiadali co najmniej tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości lub innej pokrewnej dziedziny, takiej jak  finanse i zarządzanie rachunkowością . W wielu przypadkach preferowane są również dodatkowe certyfikaty; posiadanie tych poświadczeń może pomóc w poprawie perspektyw osoby poszukującej pracy. W związku z tym wielu specjalistów w dziedzinie rachunkowości decyduje się na uzyskanie statusu biegłego rewidenta lub CPA, wypełniając proces licencjonowania zarządzany przez Association of International Certified Professional Accountants .

Najważniejsze trendy księgowe w 2019 r

Oto trzy trendy, które wpłyną na dziedzinę rachunkowości w 2019 r. Osoby aspirujące i obecni specjaliści ds. Księgowości powinni być na bieżąco z tymi zmianami, aby utrzymać odpowiednie umiejętności i zachować przewagę konkurencyjną w miejscu pracy.

1. Automatyzacja księgowości

Zautomatyzowane oprogramowanie księgowe, takie jak QuickBooks i inne popularne aplikacje, mają coraz większy wpływ na branżę. W rzeczywistości niedawne badanie wykazało, że księgowi i księgowi spędzają około 86 procent czasu na zadaniach, które mogą zostać zautomatyzowane. 

Nie oznacza to jednak, że księgowi zostaną zastąpieni przez maszyny. Raczej zwiększone wykorzystanie automatyzacji oznacza, że księgowi będą spędzać mniej czasu na ręcznych zadaniach, takich jak wprowadzanie danych, a więcej czasu na sensowną analizę.

Wdrożenie automatyzacji księgowości może umożliwić księgowym usprawnienie przepływu pracy i zwiększenie efektywności. Dzięki tym nowym technologiom, pracochłonne zadania, takie jak przygotowywanie podatków, listy płac i audyty, mogą zostać zautomatyzowane, aby zmniejszyć ilość czasu i zasobów potrzebnych do dalszego postępu. 

2. Przejrzystość i bezpieczeństwo

Do najważniejszych trendów w dziedzinie rachunkowości należą coraz wyższe standardy dotyczące przejrzystości rachunkowości i większy nacisk na bezpieczeństwo danych. 

W następstwie skandali księgowych i wzmożonej kontroli w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. Ważne było przywrócenie zaufania i wiarygodności tej profesji. W związku z tym dążenie do przejrzystej sprawozdawczości w całej branży wpłynęło na proces sprawozdawczości finansowej. 

Wysiłek ten rozszerzył się na oczekiwania opinii publicznej dotyczące dokładnego raportowania wykraczającego poza podstawową uczciwość. W rezultacie oczekuje się, że firmy będą teraz publikować swoje sprawozdania finansowe, aby przedstawić pełny obraz swojej obecnej sytuacji i zmniejszyć niepewność na rynku. 

Ponadto, ponieważ księgowi są odpowiedzialni za dane wrażliwe, coraz ważniejsze jest stosowanie silnych praktyk bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa prywatnych informacji organizacji lub klienta. Kilka niesławnych naruszeń danych w ostatnich latach ilustruje potrzebę stosowania zaawansowanych praktyk ochrony, a księgowi będą musieli być na bieżąco z aktualnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić poufne informacje.